Udskriv

Sct. Georgs Gilderne i Danmark er en sammenslutning af nuværende og tidligere spejdere, spejder- eller gildeinteresserede, der har sat sig som mål at virkeliggøre ordene:

 

Én gang spejder - altid spejder.

  

Hvad laver vi i gildet?

Gildehal
Vi mødes i gildehal fire - fem gange årligt. I gildehallen finder bl.a. nyoptagelser sted.

Gildemøde
De måneder, hvor der ikke afholdes gildehal, holdes i stedet et gildemøde. Det er aftener med meget forskelligt indhold, f.eks. foredrag, sangaften, virksomhedsbesøg, osv. - ja, faktisk er der ingen begrænsning for de gode ideer.

Gruppemøder
Gildets medlemmer er opdelt i et antal grupper - ligesom patruljerne i en spejdertrop. Grupperne bestemmer selv deres aktiviteter, og også på dette område sprudler fantasien og virkelysten. Grupperne holder normalt møde i medlemmernes private hjem, og vi lægger vægt på, at arrangementerne økonomisk ligger på et plan, hvor alle kan være med.

Laug og udvalg
Til Varetagelse af særlige interesser og til løsning af særlige opgaver oprettes laug (eks. vis spejderkontakt).

 

 Gildeledelsen

Gildeledelsen består af: Gildemester, -kansler og -skatmester. Desuden er der udpeget, eller valgt en faneherold og en dørherold.

Senest opdateret (Mandag, 20. december 2010 18:05)