Udskriv
Kalender 2018 2019
Dato Måned År Aktivitet Arrangør
21 Aug 2018 Friluftsgildehal Ledelse
10 Sep 2018 Gildemøde Alfa
23 Okt 2018 Gildehal Delta
27 Okt 2018 Kulturnat Jan/Arne
27 Okt 2018 Fellowshipday  
29 Nov 2018 Fredslys Sp-kontakt/Ledelse
4 Dec 2018 Julehygge Optimisterne
19 Jan 2019 Nytårsgildehal Omega
22 Jan 2019 Gilderådsmøde Ledelse
12 Marts 2019 Gildeting Ledelse
16 Marts 2019 I-dag  
25 Marts 2019 Gildemøde Delta
23 April 2019 Sct Georg m/spejderne Sp-kontakten
24 April 2019 Sct Georgs Gildehal Optimisterne
1 Juni 2019 Skovtur Alfa
17 Juni 2019 Distrikts Friluftsgildehal