2019-08-22_19-41-44.jpg
Kalender 2020 2021
Ugedag Dato Måned År Aktivitet Arrangør
Tirsdag 9 Februar 2021 Gildemøde Delta
Fredag 23 April 2021 Sct. Georgs Gildehal Bæverne
Onsdag 25 August 2021 Gildeting + sp. fond  
Onsdag 22 September 2021 Friluftsgildemøde  
Torsdag 14 Oktober 2021 Gildehal  
Lørdag 4 December 2021 Julehygge  
Lørdag 8 Januar 2022 Nytårsgildehal